MOPSiK

Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji